slide
bg001

Staalconstructies - Lasbedrijf - Landbouwmechanisatie

adres

Geefshuysen b.v.

Holleweg 28
3925 LW Scherpenzeel
Tel.: 033 - 27 71 457
Fax: 033 - 27 74 936

cgs@geefshuysen.nl

Geefshuijsen B.V. logo
Geefshuijsen B.V.
Vorige pagina

Staalconstructies

Geefshuysen gaat zoals u wenst samen met de architect en de construc­teur aan tafel, om zo voor u als opdracht­gever een uitge­kiende balans te vinden voor uw nieuw­bouw of verbouw-project. Hierin staan centraal het technisch haalbare, uw kwali­teitseis en persoon­lijke wensen, en de prijs­verhouding. Indien nodig zal ons engineeringsteam u alterna­tieven bieden om zo op een zo verant­woorde manier het beoogde resul­taat te behalen.

Wij verzorgen voor u desgewenst ontwerpen, plan­tekeningen, constructie­berekeningen, de gehele engineering, werkplaats­tekeningen, de productie en de montage. Om continuïteit van onze werkzaamheden te waar­borgen produ­ceren wij orders tot 250 ton staal in eigen beheer. Bij grotere projecten beschikken wij over een net­werk van collega's die wij hier­voor kunnen inzetten. Productie kan variëren van carports, hek­werken, loodsen, veeschuren, kantoren, bedrijfs­hallen, bruggen, bedrijfs­ruimtes voor de kassen­bouw etc. Door het volgen van cursussen, oplei­dingen en bijscho­lingen zorgen wij ervoor dat we op technisch gebied bij blijven. Op deze manier vergro­ten wij onze kennis waar u uw voor­deel mee kunt doen. Klik hier voor enkele voorbeelden!

Direct contact